Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Syndicale premies | 2023

04/12/2023 | FR / NL

Elke maand betaal je een bijdrage aan de BBTK zodat wij je rechten zouden verdedigen. Als wederdienst kunnen sommige werknemers jaarlijks een sociaal voordeel ontvangen, de zogenaamde syndicale premie. Je vindt hier een overzicht per sector. 

Opgelet: er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen. Heb je vragen? Spreek je BBTK-afvaardiging of afdeling aan. 

Social profit

Paritair comitéReferentieperiodePeriode van betalingBedrag
Pc 152Telkens het jaar voor het jaar van betalingVanaf 1 mei van het uitbetalingsjaar€ 145 (maximum) / € 12,08 (per gewerkte maand)
Pc 225Telkens het jaar voor het jaar van betalingVoor 30 juni volgend op het referentiejaar (ingediend voor 28/02)€ 90 - € 67.50 - € 45 - 22.50 - € 0 (neem contact op met je afdeling voor meer info)
Pc 304Telkens het jaar voor het jaar van betalingVan 24 december referentiejaar tot en met 15 februari volgend jaar€ 60 (voltijds) - € 30 (deeltijds) 
Pc 318.02 Telkens het jaar voor het jaar van betalingVanaf 1 april€ 120  (maximum) / € 10 (per gewerkte maand)
Pc 319.01Telkens het jaar van effectieve jaar van betalingVan 1 mei tot en met 31 juli € 100
Pc 329.01Telkens het jaar voor het jaar van betalingVanaf december referentiejaar€ 90 (voltijds) - € 45 (deeltijds) 
Pc 330 ziekenhuizenTelkens het jaar voor het jaar van betalingVanaf 1 mei tot en met 31 juli€ 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) 
Pc 330 beschut wonenTelkens het jaar voor het jaar van betalingVanaf 1 mei tot en met 31 juli€ 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) 
Pc 330 wijkgezondheidscentraTelkens het jaar voor het jaar van betalingVanaf 1 mei tot en met 31 juli€ 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) 
Pc 330 woonzorgcentraTelkens het jaar voor het jaar van betalingVanaf 1 mei tot en met 31 juli€ 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) 
Pc 330 revalidatieTelkens het effectieve jaar van betalingVanaf 1 mei tot en met 31 juli€ 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) 
Pc 330 thuisverplegingTelkens het effectieve jaar van betalingVanaf 1 mei tot en met 31 juli€ 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) 
Pc 330 tandprotheseVan 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het lopend jaarOnmiddellijk€ 132 (maximum) / € 11 (per begonnen maand)
Pc 331 CGG, kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders die geen overeenkomst hebben), Vlaamse centra gezondheid en preventieTelkens het jaar van effectieve jaar van betalingVan oktober tot eind december referentiejaar€ 90 (voltijds) - € 45 (deeltijds) 
Pc 340  Orthopedische Technologieën Van 1 oktober van het voorgaande jaar tot en met 30 september van het refertejaarVanaf januari tot begin juli  volgend op het refertejaar € 145 (maximum) / € 12,08 (per begonnen maand)

Diensten 

Paritair comitéReferentieperiodePeriode van betalingBedrag
Pc 217 Vanaf 3 april 2023 tot en met 31 augustus 2023€ 105 (voltijds) - € 52,50 (deeltijds)
Pc 219 1 juli tot en met 31 augustus€ 145
Pc 2261 januari tot en met 30 juni 1 maart tot en met 31 oktober€ 145
Pc 322  Iedere gesyndiceerde rechthebbende op de eindejaarspremie, heeft recht op een syndicale premie van € 112,00 
Pc 3231 juli tot en met 30 juni € 36,25 per begonnen trimester, met een maximum van € 145,00 
Pc 303.031 januari tot 31 december € 145 of € 12,08 per begonnen maand 
Pc 3201 juli tot 30 juni 15 december€ 145 (ten minste halftijds) - € 75 (halftijds of minder dan halftijds) 
Pc 3401 oktober tot en met 30 septemberVanaf 8 januari € 145 (volledig jaar) - € 12,08 (per twaalfde) 

Handel

Paritair comitéUitbetalingsperiodeBedrag
Pc 20215 juni tot 30 september

€ 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen;  

€ 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden.

Pc 31115 juni tot 30 september

€ 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen;  

€ 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden.

Pc 31215 juni tot 30 september

€ 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen;  

€ 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden.

Industrie

Paritair comitéUitbetalingsperiodeBedrag
Pc 130Vanaf 18 januari € 135
Pc 207Vanaf 25 april € 145
Pc 20915 april tot 15 juli€ 115
Pc 220Vanaf 2 november€ 145
Pc 22427 april tot 31 juli € 115

Financiën 

Paritair comitéUitbetalingsperiodeBedrag
Pc 30616 september tot 15 november€ 40
Pc 30716 september tot 15 november€ 35
Pc 30916 september tot 15 november€ 35
Pc 31016 september tot 15 november€ 35
Pc 32516 september tot 15 november€ 50
Pc 34116 september tot 15 november€ 35