Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Neen aan extreemrechts

15/09/2021 | FR / NL

Extreemrechts heeft zich in België, en zeker in Vlaanderen, net zoals in een aantal andere Europese landen politiek georganiseerd. 

Dit gaat verder dan enkel racisme: extreemrechtse partijen komen op voor een autoritaire samenleving en leunen duidelijk aan bij het fascisme. Een samenleving waar rechten plaats ruimen voor privileges die beperkt zijn tot het "uitverkoren, gekozen volk". 

Een samenleving waar recht op arbeid plaats moet maken voor plicht tot arbeid. Waar rechtvaardigheid, democratie en solidariteit zonder inhoud zijn. 

Extreemrechts vertegenwoordigt een beeld van hoe de maatschappij er zou moeten uitzien. Een socialistische vakbond zoals de BBTK ook. Maar onze modellen zijn op alle punten tegengesteld aan elkaar. 

Ons model is een samenlevingsmodel gestoeld op socialistische waarden en solidariteit

Als socialistische vakbond strijden we ervoor de voedingsbodem van extreemrechts uit te roeien. Kansarmoede en sociale uitsluiting bevatten de kiemen van extreemrechtse stemmen. We bestrijden de mechanismen die leiden tot sociale uitsluiting, werkloosheid, financiële onzekerheid en gebrek aan huisvesting.

We bieden een sociaal, eerlijk en solidair antwoord op de ontevredenheid van mensen. Wij zijn de enige dragers van oplossingen voor een groter welzijn voor iedereen. 

Tegenover het individualisme en het terugplooien op onszelf waarvoor extreemrechts pleit, plaatsen wij collectieve en solidaire antwoorden

Uitspraken van bepaalde politici, waarbij ze collaboratie banaliseren en werknemers stigmatiseren omwille van hun afkomst of seksuele geaardheid zijn onaanvaardbaar en moeten tot strafrechtelijke veroordelingen leiden. 

Extreemrechts voert tegenwoordig ook campagne op basis van sociale thema's. Dat is bedrog: nooit zullen ze solidariteit en meer welzijn voor iedereen verdedigen. 

We blijven strijden voor een maatschappij gebaseerd op solidariteit tussen actieven en niet-actieven, Belgen en burgers met een migratieachtergrond, rechtvaardigheid, gelijkheid en politieke, economische en sociale democratie!

We zullen extreemrechts met alle krachten verwerpen en bestrijden.

In onze rangen is er dan ook absoluut geen plaats voor extreemrechts. 

En wij blijven doorgaan tot dat extreemrechts ook buiten onze rangen niet langer aanvaard wordt!

Onze vakbond vecht voor democratische rechten. We verdedigen alle werknemers en steunen daarvoor op onze waarden. 

Gisteren, vandaag en morgen: het zal altijd NEEN aan extreemrechts zijn